Ledelsessystemer

Vi hjælper jer med certificering i 4 standarder

Energiledelse

Hvad

Energiledelse er en måde at arbejde aktivt med jeres energiforbrug. En fast defineret proces beskriver skridt for skridt, hvordan I kan få overblik og kontrol over, hvordan I bruger jeres energi og reducerer jeres udgifter.

Når man skal certificeres i Energiledelse, foregår det efter den internationale standard ’ISO 50001’.

Hvordan

Når en virksomhed skal certificeres i energiledelse, er der en række krav, man skal opfylde. I skal blandt andet have en energipolitik og løbende følge op på jeres energitiltag. Som rådgiver tager vi jer trygt igennem processen, så I kommer sikkert i mål.

Hvorfor

 • I får overblik og kontrol over, hvordan og hvornår I bruger jeres energi på hvad
 • I får etablerede processer og arbejdsgange, som sikrer, at energiledelse bliver en integreret del af jeres hverdag
 • I sparer penge, fordi I altid ved, hvor jeres energi ryger hen

Se, hvordan dagligvarekæden Coop blev certificeret i energiledelse »

Harald Karlsen Rådgivning ApS

Harald Karlsen Rådgivning hjælper store og mellemstore virksomheder med at spare energi og penge. Det gør vi ved at lave energisyn i virksomhederne og implementere energi- og miljøledelsessystemer.

Miljøledelse

Hvad

Miljøledelse er en måde at arbejde miljøbevidst. Når man skal certificeres i Miljøledelse, foregår det efter den internationale standard ’ISO 14001’.

Hvordan

Når en virksomhed skal certificeres i miljøledelse, er der en række krav, man skal opfylde. I skal blandt andet have en energipolitik og løbende følge op på jeres energitiltag. Som rådgiver tager vi jer trygt igennem processen, så I kommer sikkert i mål.

Hvorfor

 • I får overblik og kontrol over, hvordan I overholder miljølovkrav
 • I får viden om, hvordan I kan drive virksomhed på en miljøansvarlig måde
 • I får dokumentation på jeres miljøindsats over for myndigheder, kunder og samarbejdspartnere

Kvalitetsledelse

Hvad

Kvalitetsledelse er ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. Når man skal certificeres i Kvalitetsledelse, foregår det efter den internationale standard ’ISO 9001’.

Hvordan

Når en virksomhed bliver certificeret i Kvalitetsledelse, lærer man blandt andet om definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering. Som rådgiver tager vi jer trygt igennem processen, så I kommer sikkert i mål.

Hvorfor

 • I får værktøj til at udvikle og optimere jeres processer og forretning
 • I får dokumentation på jeres kvalitetsforståelse og sikrer overensstemmelse med markedet

Arbejdsmiljøledelse

Hvad

Arbejdsmiljøledelse er ledelsesværktøj til et bedre arbejdsmiljø. Når man skal certificeres i Arbejdsmiljøledelse, foregår det efter den internationale standard ’ISO 45001’.

Hvordan

Når en virksomhed bliver certificeret i Arbejdsmiljøledelse skal ledelse og medarbejdere arbejde sammen. I definerer forventningerne til jeres arbejdsmiljø og fastlægger mål for et bedre arbejdsmiljø. Som rådgiver tager vi jer trygt igennem processen, så I kommer sikkert i mål.

Hvorfor

 • I får et bedre arbejdsmiljø til gavn for alle medarbejdere og bundlinje
 • I får et værktøj til at systematisk at udvikle og optimere jeres arbejdsmiljø
 • I får dokumentation på jeres indsats for et bedre arbejdsmiljø

Man kan ikke lave en fast drejebog for energiledelse. Det er ikke en skabelon, man får nedover hovedet – det er en guide. Der stilles naturligvis en masse krav, men det er ikke meningen, man skal være perfekt. Standarden tilpasses din virksomhed.
Derfor er det også afgørende at have en kompetent rygstøtte som Harald Karlsen, der ved alt om standarden og også er god til at få ideer til, hvordan man kan få medarbejderne med.

Kira Schmidt — Coop

De internationale standarder…

…sikrer helt generelt nogle grundlæggende retningslinjer og metoder. Når I har en certificering, kan jeres kunder være sikre på, at dét, I samarbejder om, svarer til forventningerne. Med andre ord får I ikke kun styr på jeres processer om fx energiforbrug og arbejdsmiljø, men også dokumentation på det.